Всички публикации от biliana

Pravo

Свободна позиция: Юрисконсулт

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Подпомага частния съдебен изпълнител в дейността му по водене на изпълнителното производство. Изготвя документи и книжа по образуваните дела. Дава мнения и становища по правни въпроси свързани с движението на делата. Подпомага частния съдебен изпълнител при извършване на конкретни изпълнителни действия и процедури. Осъществява връзка със страните в изпълнителния процес, техни пълномощници и представители, както и служители на държавни и общински администрации, банкови и други финансови институции.

 

ОТГОВОРНОСТИ

– подготовка на документи по изпълнителни дела

– проследяване на документооборота по изпълнителните дела

– обработка на входяща и изходяща кореспонденция

– работа с професионален софтуер

– контактуване лично или с представители на страните в изпълнителното производство.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

Вид и равнище на образованието – „Магистър по право” с придобита юридическа правоспособност.

Трудов опит – мин. 2 години опит в областта на изпълнителното производство.

Работа в кантора на ЧСИ е предимство.

 

Специални умения – компютърна грамотност и умения свързани с боравенето с всички видове офис техника.

Поведенчески и личностни характеристики – комуникативност, лоялност, дискретност, инициативност, дисциплинираност, позитивизъм и умение за работа под напрежение и в срок, организираност, работа в екип.

 

Ако обявената позиция Ви заинтригува и смятате, че притежавате качества, с които да покриете изброените изисквания за заемането й, не се колебайте да изпратите кандидатурата си като приложите:

 

– автобиография

– актуалната снимка

– мотивационно писмо

– препоръка от предишен работодател

– диплома за завършено висше образование и удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

 

Кандидатите, които предизвикат нашия интерес и които в най-голяма степен отговарят на обявените критерии за заемане на длъжността, ще бъдат поканени чрез посочения от тях телефон за контакт на личен разговор в кантората.

SONY DSC

Свободна позиция: Деловодител

ДЛЪЖНОСТТА Е ПОДХОДЯЩА И ЗА КАНДИДАТИ, КОИТО НЕ СА С ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Организира и води документооборота в деловодството на кантора на частен съдебен изпълнител. Извършва вписвания и отбелязвания в деловодната система по движението на делата. Изготвя книжа и съобщения по образувани изпълнителни дела и приема входящи документи. Поддържа и осъществява контактите с държавни и общински администрации, банкови и други кредитни институции, куриерски служби и други физически и юридически лица, свързани с дейността на частния съдебен изпълнител.

ИЗИСКВАНИЯ
1. Отлични компютърни, комуникативни, организационни умения.
2. Личностни качества: лоялност, дискретност, инициативност, позитивизъм и умение за работа под напрежение и в срокове.
3. Умения за работа с всички видове съвременна офис техника.
4. Познания по общи деловодни техники, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
5. Културно и приветливо отношение към граждани, адвокати, търпение, сдържаност.
6. Точно спазване на работното време.

ОБРАЗОВАНИЕ
Минимална степен на завършено образование – бакалавър.
Приоритетно се разглеждат документи на кандидати, които не са с юридическо образование.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОПИТ
Стаж на позиция с подобни задължения и отговорности в юридическа кантора е предимство.

Ако обявената позицията Ви заинтригува и смятате, че притежавате качества, с които да покриете изброените изисквания за заемането й, не се колебайте да изпратите кандидатурата си като приложите:
– автобиография
– актуалната снимка
– кратко мотивационно писмо.

Кандидатите, които предизвикат нашия интерес и които в най-голяма степен отговарят на обявените критерии за заемане на длъжността, ще бъдат поканени чрез посочения от тях телефон или електронна поща за личен разговор в кантората.

Внимание! Промени в ГПК изм. и доп., бр. 86 от 27.10.2017 г.

Уважаеми посетители, описаните в този сайт, както и в www.sales.bbogdanova.com, процедури и разяснения не са съобразени с последните изменения на ГПК касаещи изпълнителното производство.
Уверяваме Ви, че екипът на кантората на ЧСИ Биляна Богданова е в процес на тяхната промяна и актуализация.

Очаквайте скоро актуализирана версия на www.bbogdanova.com и www.sales.bbogdanova.com.